Besøkstjeneste

Frivilligsentralen oppfordrer mennesker i lokalsamfunnet til å melde seg til besøkstjensten, vi formidler kontakt mellom besøksverter og -venner.

Kjenner du noen som ville ha glede av besøk? Eller har du en time til overs?

Formålet med besøkstjenesten er at de som ønsker å få besøk, - som bor alene hjemme, eller på institusjon, eller av andre grunner føler seg ensom, - skal ha muligheten til å få besøk. Å være besøksvenn skal ikke være spesielt tidkrevende, hver enkelt finner ut sammen med sin besøksvert hvor ofte de vil møtes. 

Her kan man gjennom liten innsats glede stort! 

Du må være fylt 18 år og undertegne og overholde en etikk- og taushetserklæring.

Ta direkte kontakt med Frivilligsentralen for å melde deg som besøksvenn,

eller for å høre mer om hva dette er.

Telefon: 95720012

E-post: post@hamaroy.frivilligsentral.no

2019 © Hamarøy frivilligsentral