Besøkstjeneste

Frivilligsentralen oppfordrer mennesker i lokalsamfunnet til å melde seg til besøkstjensten, vi formidler kontakt mellom besøksverter og -venner.

Kjenner du noen som ville ha glede av besøk? Eller har du en time til overs?

Formålet med besøkstjenesten er at de som ønsker å få besøk, - som bor alene hjemme, eller på institusjon, eller av andre grunner føler seg ensom, - skal ha muligheten til å få besøk. Å være besøksvenn skal ikke være spesielt tidkrevende, hver enkelt finner ut sammen med sin besøksvert hvor ofte de vil møtes. 

Besøksvennen og den som får besøk bestemmer hva de skal gjøre. De går turer eller gjør andre sosiale aktiviteter - eller treffes bare for å prate. Den faste kaffekoppen med en besøksvenn er en verdi som vanskelig lar seg måle. 

Å være besøksvenn er enkelt. Du trenger bare å gjøre noe du liker. Sammen med en som ønsker at du er der. Her kan man gjennom liten innsats glede stort! 

Du må være fylt 18 år og undertegne og overholde en etikk- og taushetserklæring.

Ta direkte kontakt med frivilligsentralen for å melde deg som besøksvenn eller for å høre mer om hva dette er på  telefon 95720012 eller e-post post@hamaroy.frivilligsentral.no - eller meld din interesse her: 

Send


Sosiale media

2021 © Hamarøy Frivilligsentral