Framsnakkingsstafetten - med hjerte for Hábmer - Hamarøy

Hvorfor er Hábmer/Hamarøy det beste stedet å bo? Det ønsker lokale ildsjeler som står bak initiativet å sette ord på – og de trenger din hjelp til å gjøre det!

Tiltaket skal fremme samhold og felles innsats i kommunen, med respekt, omsorg, toleranse og inkludering for å skape vekst og trivsel. 

Annen hver uke sendes ordet mellom ulike enkeltpersoner, lag, foreninger, organisasjoner, bedrifter og på tvers av de ulike tettstedene i kommunen. Den som blir framsnakket den ene uken får i oppgave å framsnakke noen andre i neste omgang, og med det vil stafetten vandre. Stafetten blir delt i lokalavisa og på nett. 


Sosiale media

2021 © Hamarøy Frivilligsentral