Frivillighetspris

Hamarøy kommune - Hábmera suokhan har et mangfoldig organisasjonsliv og mange ildsjeler som engasjerer seg i sitt nærmiljø og for sine hjertesaker. Frivillighetsprisen deles ut årlig til en person, lokal forening eller gruppe som har gjort en innsats til beste for sine medmennesker og sitt lokalsamfunn i Hábmer.

Om frivillighetsprisen

Hamarøy kommunes frivillighetspris har som formål å motivere, synliggjøre og verdsette frivilligheten i kommunen. Den skal fremheve frivillighetens verdi for mennesker og lokalsamfunn gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats. 

Privatpersoner og organisasjoner oppfordres til å komme med forslag til kandidater som fortjener utmerkelsen. 

Frivillighetsprisen skal deles ut årlig. 

Kriterier for å velge kandidat

  • Prisen kan gå til en enkeltperson, organisasjon eller gruppe
  • Kandidaten må ha utmerket seg som pådriver med initiativ, engasjement og pågangsmot til beste for medmennesker i Hábmer
  • Prisen kan gis på grunnlag av frivillig innsats over lengre tid eller i en tidsavgrenset periode

Juryen

Styret i Hamarøy Frivilligsentral utgjør juryen. Det består av representanter fra frivilligheten, kommunen gjennom administrative og politisk valgte styremedlemmer, samt representant fra ungdomsrådet.

Frist for å sende inn forslag er 15. desember:

Send

Alle innbyggere i kommunen kan komme med sine forslag. Juryen avgjør vinneren og markering skjer på første kommunestyremøte over nyåret. Diplom og gave deles ut. 

Sosiale media

2021 © Hamarøy Frivilligsentral