TelefonVenn

Innbyggere som er i risikogruppen i forbindelse med spredning av koronaviruset, sitter i karantene eller isolasjon, eller bare trenger noen å snakke med - kan få hjelp gjennom frivilligsentralen.

I tillegg til Hamarøy Røde Kors og Sanitetsforeningens omsorgsberedskapsgruppe, er det mange som har meldt seg som frivillige over hele kommunen.  

Det er innført strenge restriksjoner og smitteverntiltak for å hindre spredning av koronaviruset, skal disse nå frem må alle ta ansvar og forholde seg til de retningslinjene som gjelder. Gjennom å benytte seg av gode hjelpere og ikke bryte reglene for karantene og isolasjon, vil man bidra til å senke risikoen for smittespredning i lokalsamfunnet.  

Alle frivillige er underlagt taushetsplikt, samt øvrige restriksjoner og retningslinjer. 

Å være frivillig telefonvenn er dessuten en aktivitet som egner seg godt for de som selv sitter i karantene eller isolasjon!

Alle som ønsker å bidra eller melde inn behov, kan gjøre det gjennom skjemaet på forsiden. Det er også mulig å kontakte frivilligsentralen på telefon 95720012 eller e-post: post@hamaroy.frivilligsentral.no 

Sosiale media

2021 © Hamarøy Frivilligsentral