Torsdager på biblioeket

Aktiviteter for alle på torsdagene på biblioteket

Hamarøy Frivilligsentral og Hamarøy kommune har etablert en møteplass på torsdagskvelder på biblioteket, og trenger hjelp av lokale krefter for å fylle denne med aktiviteter. Tanken er at vi kan ha ulike temaer eller aktiviteter på torsdagene, slik håper vi å treffe alle de forskjellige målgruppene som befinner seg i Hamarøy.  Dette kan være en mulighet for ditt lag eller din forening til å komme og vise hva dere holder på med, i tillegg til å være en arena for å potensielt rekruttere nye medlemmer. Privatpersoner og folk fra både det offentlige og det private må gjerne også bidra!

Dette foregår mellom klokken 18.00 og 20.00 på torsdagskvelder og skal fungere som en møteplass, derfor er det ikke nødvendig med aktivitet mer enn en halvtimes tid hver gang - dette vil selvfølgelig variere ut fra hvem som arrangerer og hva som skjer, men kan være et greit utgangspunkt.

Tid: 18.00-20.00 hver torsdag (utenom skoleferiene)

Sted: Hamarøy bibliotek

Velkommen!


   

2019 © Hamarøy frivilligsentral