Hamarøy Frivilligsentral

Velkommen til Hamarøy Frivilligsentral

Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet- noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. 

Hamarøy Frivilligsentral har som oppgave å:

  • koordinere frivillig aktivitet i Hamarøy
  • formidle kontakt mellom enkeltpersoner, lag og foreninger
  • bidra til dialog mellom frivillige og offentlig virksomhet

Vil du hjelpe?
Vi trenger frivillige med et ønske om å hjelpe eller med ideer til hva som kan gjøre Hamarøy til en flott kommune å bo i. Du bestemmer selv hva du vil hjelpe med og hvor mye tid du har til overs.
Å være frivillig er givende både for deg og den du hjelper.
Det handler om å bidra med det du kan.

Aktivitetsskaping
Vi har som mål å skape et lokalsamfunn med fokus på folkehelse. Gjennom trivselstiltak skal vi skape et godt miljø hvor mennesker trives og fungerer sammen. Frivilligsentralen har som mål å treffe alle gruppene i samfunnet. Mennesker i alle aldre skal finne aktivitetstilbud i Hamarøy.
Har du forslag til aktiviteter som trengs eller som du kan ha lyst til å bidra til ønsker vi kontakt med deg.
Vi er også tilgjengelig for lag og foreninger som trenger hjelp med informasjon og koordinering av forskjellige aktiviteter og hendelser.

Trenger du hjelp?
Du kan også ta kontakt om du trenger en håndsrekning og hjelp i hverdagen.
Vi vil prøve å hjelpe deg så godt vi kan.

Ta kontakt med oss
Send en e-post til post@hamaroy.frivilligsentral.no  eller ring 957 20 012

(Forsidebildet er tatt av Kjell Fredriksen)

Flere dokumenter

Frivillighetsstrategi i Hamarøy

Frivillighetsstrategien for Hábmer - Hamarøy ble vedtatt i kommunestyret 10. september 2020. Strategien skal være et fundament for forutsigbart og konstruktivt samspill mellom kommunen og frivilligheten, der kommunen bidrar som støttespiller og tilrettelegger for en variert og levende frivillighet. Gjennom samarbeid skal det legges til rette for mangfoldige, levende og attraktive lokalsamfunn i hele Hábmer.

Vedtekter

Hamarøy Frivilligsentral

Om oss

Bli frivillig

Vi ønsker flere frivillige ved sentralen og her kan du melde din interesse.

Styret

Styret i Hamarøy Frivilligsentral består av representanter fra det frivillige og kommunen.

Lokalutvalg og velforeninger

Frivilligsentralen forsøker å holde en oppdatert oversikt over lag og foreninger i Hamarøy. Det skjer stadig endringer i de ulike styrene, og sentralen mottar informasjon om dette med takk!

Idrett og friluftsliv

Frivilligsentralen forsøker å holde en oppdatert oversikt over lag og foreninger i Hamarøy. Det skjer stadig endringer i de ulike styrene, og sentralen mottar informasjon om dette med takk!

Pensjonist- og sanitetsforeninger

Frivilligsentralen forsøker å holde en oppdatert oversikt over lag og foreninger i Hamarøy. Det skjer stadig endringer i de ulike styrene, og sentralen mottar informasjon om dette med takk!

Båtforeninger

Frivilligsentralen forsøker å holde en oppdatert oversikt over lag og foreninger i Hamarøy. Det skjer stadig endringer i de ulike styrene, og sentralen mottar informasjon om dette med takk!

Grunneierlag

Frivilligsentralen forsøker å holde en oppdatert oversikt over lag og foreninger i Hamarøy. Det skjer stadig endringer i de ulike styrene, og sentralen mottar informasjon om dette med takk!

Diverse - kultur og aktivitet

Frivilligsentralen forsøker å holde en oppdatert oversikt over lag og foreninger i Hamarøy. Det skjer stadig endringer i de ulike styrene, og sentralen mottar informasjon om dette med takk!

Taushetserklæring

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert taushetserklæring.

Sosiale media

2021 © Hamarøy Frivilligsentral