Om oss

Hamarøy Frivilligsentral har vært i drift siden 2004. I dag mottar sentralen driftsmidler fra Kulturdepartementet (KUD) og Hamarøy kommune. Sentralen og dens arbeid styres av et lokalt styre bestående av representanter fra frivillige lag og foreninger og representanter fra kommunen. 

Frivilligsentralen har daglig leder ansatt i 100% stilling. 

Vi har som formål å:

  • Være et kontaktpunkt og et bindeledd mellom de som ønsker å gjøre en frivillig innsats og de som ønsker å motta slik innsats.
  • Være en møteplass og brobygger mellom enkeltmennesker, foreninger, lag og organisasjoner, menigheter og det offentlige.
  • Fange opp en ny type frivillighet basert på felles erfaringer, gjensidighet og selvhjelp.
  • Være en arena for lokalt utviklingsarbeid og nærmiljøarbeid.
  • Utvikle gode samarbeidsformer mellom det offentlige og frivilligheten.
  • Finne gode metoder å koordinere det frivillige arbeidet på.
Flere dokumenter

Frivillighetsstrategi i Hamarøy

Frivillighetsstrategien for Hábmer - Hamarøy ble vedtatt i kommunestyret 10. september 2020. Strategien skal være et fundament for forutsigbart og konstruktivt samspill mellom kommunen og frivilligheten, der kommunen bidrar som støttespiller og tilrettelegger for en variert og levende frivillighet. Gjennom samarbeid skal det legges til rette for mangfoldige, levende og attraktive lokalsamfunn i hele Hábmer.

Hamarøy Frivilligsentral

Vedtekter

Hamarøy Frivilligsentral

Bli frivillig

Vi ønsker flere frivillige ved sentralen og her kan du melde din interesse.

Styret

Styret i Hamarøy Frivilligsentral består av representanter fra det frivillige og kommunen.

Lokalutvalg og velforeninger

Frivilligsentralen forsøker å holde en oppdatert oversikt over lag og foreninger i Hamarøy. Det skjer stadig endringer i de ulike styrene, og sentralen mottar informasjon om dette med takk!

Idrett og friluftsliv

Frivilligsentralen forsøker å holde en oppdatert oversikt over lag og foreninger i Hamarøy. Det skjer stadig endringer i de ulike styrene, og sentralen mottar informasjon om dette med takk!

Pensjonist- og sanitetsforeninger

Frivilligsentralen forsøker å holde en oppdatert oversikt over lag og foreninger i Hamarøy. Det skjer stadig endringer i de ulike styrene, og sentralen mottar informasjon om dette med takk!

Båtforeninger

Frivilligsentralen forsøker å holde en oppdatert oversikt over lag og foreninger i Hamarøy. Det skjer stadig endringer i de ulike styrene, og sentralen mottar informasjon om dette med takk!

Grunneierlag

Frivilligsentralen forsøker å holde en oppdatert oversikt over lag og foreninger i Hamarøy. Det skjer stadig endringer i de ulike styrene, og sentralen mottar informasjon om dette med takk!

Diverse - kultur og aktivitet

Frivilligsentralen forsøker å holde en oppdatert oversikt over lag og foreninger i Hamarøy. Det skjer stadig endringer i de ulike styrene, og sentralen mottar informasjon om dette med takk!

Taushetserklæring

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert taushetserklæring.

Sosiale media

2021 © Hamarøy Frivilligsentral