Torsdag 31 Oktober
kl. 18:00 - 20:00 Torsdager på biblioteket: Sannhets- og forsoningskommisjonen Hamarøy bibliotek
Anne Kalstad Mikkelsen forteller om sitt arbeid i Sannhets- og forsoningskommisjonen. Hvordan og hvorfor gransker kommisjonen fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner?

Foredrag og samtale. 

Gratis. Enkel servering. Alle er velkommen!

Mer informasjon om Sannets- og forsoningskommisjonen: https://uit.no/kommisjonen  

2019 © Hamarøy frivilligsentral