Besøkstjeneste

Etableringen av besøkstjeneste på Hamarøy kommer til å skje i regi av Røde Kors. Organisasjonen tilbyr kurs til alle nye besøksvenner, og vi er så heldige at de tar turen hit utpå nyåret.

Kjenner du noen som ville ha glede av besøk? Eller har du en time til overs?

Besøkstjenesten er ment å være en tjeneste som sørger for at de som ønsker å få besøk, - som bor alene hjemme, eller på institusjon, eller av andre grunner føler seg ensom, - skal ha mulighet til å ringe Frivilligsentralen for å få besøk.

Etableringen av besøkstjeneste på Hamarøy kommer til å skje i regi av Røde Kors. Organisasjonen tilbyr kurs til alle nye besøksvenner, og vi er så heldige at de tar turen hit utpå nyåret. Nærmere informasjon om dette kommer etter hvert.

Ellers oppfordrer vi folk å ta kontakt for å melde sin interesse, samt å formidle budskapet videre til de som kanskje ville ha glede av å få besøk!

Meld deg som besøksvenn her og bli kontaktet:

https://no.surveymonkey.com/r/C29MZBW 

eller 

ta kontakt med Hamarøy Frivilligsentral på tlf: 95 72 00 12 eller e-post: post@hamaroy.frivilligsentral.no

eller meld deg her:

https://www.rodekors.no/vart-arbeid/omsorg/sosial-inkludering/besokstjenesten/  

2019 © Hamarøy frivilligsentral