Besøksvennkurs i mars

Hamarøy Røde Kors og Frivilligsentralen arrangerer kurs for gamle og nye besøksvenner!

Hamarøy Røde Kors og Frivilligsentralen arrangerer kurs for gamle og nye besøksvenner! Da kursholdere er tilreisende, er vi nødt til å på forhånd vite omtrent hvor mange som vil delta. Kurset blir avholdt ved et minimumsantall deltakere på kveldstid torsdag 16. mars. Påmeldingen er imidlertid ikke bindende, og man er heller ikke pliktig til å bli besøksvenn ved deltakelse.

Å være besøksvenn skal ikke være spesielt tidkrevende, hver enkelt finner ut sammen med sin besøksvert hvor ofte de vil møtes. Hvis du kunne tenke deg å bruke litt av din tid til å glede andre, kan du melde din interesse for å delta på besøksvennkurs her:

Tid: Torsdag 16. mars kl. 17.00

Sted: Møterom ved siden av kafé på Hamarøy internasjonale senter

Vel møtt!

2019 © Hamarøy frivilligsentral