Bli aktivitetsvenn for en person med demens

Nå kan du bli aktivitetsvenn for en person som bor på sykehjemmet! Frivilligsentralen samarbeider med bygdeheimen, Knut Hamsun videregående skole og Nasjonalforeningen for folkehelsen om å starte opp et aktivitetsvennstilbud i Hamarøy.

Nå kan du bli aktivitetsvenn for en person som bor på sykehjemmet! Frivilligsentralen samarbeider med bygdeheimen, Knut Hamsun videregående skole og Nasjonalforeningen for folkehelsen om å starte opp et aktivitetsvennstilbud i Hamarøy.

Å være aktivitetsvenn skal være enkelt. Du trenger bare å gjøre noe du liker, sammen med en som har demens!

Det blir holdt kurs på Skogheim 15. og 29. september fra 08.30 til 11.00. 

Kursene er sammenhengende, så man bør møte på begge, selv om en ikke forplikter seg til å starte som aktivitetsvenn ved deltakelse. Alle er velkommen! Ta gjerne kontakt med frivilligsentralen for mer informasjon.

Aktivitetsvenn er et aktivitetstilbud for personer med demens. Aktivitetsvenn er finansiert av TV-aksjonsmidler fra 2013, samlet inn for Nasjonalforeningen for folkehelsen. Denne folkegaven kommer både personer med demens, pårørende, frivillige og kommuner til gode. I dag har 170 kommuner etablert Aktivitetsvenn og Aktivitetsvenn finnes i alle Norges fylker. Aktivitetsvenn tar innover seg offentlige utredningene og stortingsmeldingene, samt behovene til personer med demens og de frivillige, og er et supplement til kommunale tjenester og bidrar til å styrke den frivillige innsatsen på demensområdet.Aktivitetsvenn er en ny måte å organisere frivillige i demensomsorgen på, og bidrar til å styrke kommunens tilbud for personer med demens.

2019 © Hamarøy frivilligsentral