Bli med på språkkafeen!

Språkkafeen starter opp etter sommerferien mandag 4. september, det er også ønskelig med noen bidrag til organiseringen i høst. Dette er kun hyggelig og morsomt!

Språkkafeen starter opp etter sommerferien mandag 4. september, det er også ønskelig med noen bidrag til organiseringen i høst. Dette er utelukkende hyggelig og morsomt!

Nytt i høst er at kafeen holdes på mandager istedenfor tirsdager, men klokkeslettet er det samme, 14.30-15.30. Som vanlig vil det være prat over en kopp kaffe eller te i en uformell atmosfære. 

Det hadde vært fint om noen kunne tenke seg å bidra en gang i blant, etter eget ønske, og være med å holde kafeen. Biblioteket stiller med servering, men det rom for andre aktiviteter. Det kan for eksempel være å holde en quiz eller bli med deltakerne på en liten tur, eller bare styre samtalen rundt et bestemt tema. Her er alle gode ideer velkommen!

Høres dette interessant ut, ta kontakt med frivilligsentralen eller biblioteket. Eller bare møt opp! 

Absolutt alle er velkommen!

2019 © Hamarøy frivilligsentral