Hamarøy bibliotek søker kaféverter

Hamarøy bibliotek arrangerer språkkafé hver tirsdag mellom 14.30 og 15.30. Dette er et tilbud for de som ikke har norsk som morsmål, men ønsker å praktisere det mer.

Hamarøy bibliotek arrangerer språkkafé hver tirsdag mellom 14.30 og 15.30. Dette er et tilbud for de som ikke har norsk som morsmål, men ønsker å praktisere det mer.

Biblioteket søker nå etter frivillige som kan tenke seg å drive kafeen. Dette er et uformelt og sosialt tiltak, hvor man drikker kaffe og prater sammen. Frivillige behøver ikke å binde seg fast hver uke, men kan for eksempel avtale å være med bestemte ganger eller med jevne mellomrom. Det er også fint om to personer kan ta ansvar samtidig.

Språkkafeen baserer seg på en helt enkel struktur, hvor samtalen gjerne dreier seg om bestemte tema. Det går også an å ha høytlesing av nyhetsartikler og bøker. Det er uansett det sosiale som er sentralt, det kreves ingen spesielle forkunnskaper. Frivilligsentralen oppfordrer de som måtte ha mulighet til å ta kontakt og være med på en trivelig stund!

Kontakt Hamarøy Frivilligsentral:

Tlf: 95720012

E-post: post@hamaroy.frivilligsentral.no

2019 © Hamarøy frivilligsentral