Hjelp søkes!

Kunne du tenke deg å bruke litt av din tid på noe som vil bety mye for noen andre? Vi søker en frivillig som har mulighet til å sette av et par timer på ettermiddagstid annenhver torsdag.

Kunne du tenke deg å bruke litt av din tid på noe som vil bety mye for noen andre? Vi søker en frivillig som har mulighet til å sette av et par timer på ettermiddagstid annenhver torsdag. Frivilligsentralen holder for tiden et datakurs for eldre i kommunen, og vi ser at behovet for opplæring av de eldre i den digitale hverdagen er stort.  Seniorene er avhengig av å tilegne seg en viss basiskompetanse på internett for å kunne utføre helt nødvendige oppgaver, slik som for eksempel bruk av e-post og nettbank. Det vil si at du som datahjelp ikke behøver å ha mer enn grunnleggende kompetanse på området. Godt humør og litt tålmodighet holder lenge!

Datahjelpen vil ikke bli organisert som et kurs, men som et tilbud for den enkelte senior, hvor det går an å komme innom for å få individuell veiledning med konkrete ting. Belønningen kommer i form av å gjøre noe betydningsfullt for andre som trenger det og treffe nye mennesker. Du er nødt til å undertegne en taushetserklæring, og Frivilligsentralen stiller gjerne med attest i etterkant hvis ønskelig. Oppgaven kan også løses mellom flere personer.

Ta kontakt for en nærmere og uforpliktende prat!

2019 © Hamarøy frivilligsentral