Mentorprogrammet "Ny i Hamarøy"

Hamarøy Frivilligsentral søker nå etter frivillige etablerte hamarøyværinger til å bli med i mentorprogrammet "Ny i Hamarøy".

I et mentorprogram kobles en mentor som kjenner Norge godt, med en mentorpartner som er ny i landet. Det er en praktisk læringsmetode der begge parter skal lære noe nytt.

Mentorprogrammet "Ny i Hamarøy" går ut på å etablere likeverdige mentorrelasjoner mellom nye og gamle hamarøyværinger, det vil si frivillige etablerte innbyggere og relativt nylig tilflyttede innvandrere. Mentorparene skal ved et åtte måneders langt samarbeid lære om hverandres kultur og tradisjoner, noe som igjen skal føre til at hver enkelt innvandrer gjennom sosial inkludering får styrket sine muligheter for et godt liv på Hamarøy.

Programmet skal gjennomføres som et sosialt tiltak, og innebærer at deltakerne forplikter seg til å møtes én til to timer - én gang i måneden fra april til desember. Annenhver måned vil møtet foregå gjennom en felles aktivitet i regi av Frivilligsentralen.

Mentorordningen henvender seg til alle innvandrere uavhengig av innvandringsårsak eller kjønn og alle innbyggere som kan tenke seg å bidra med noe positivt i lokalmiljøet. Programmet vil foregå under veiledning av KUN Senter for kunnskap og likestilling, som har lang erfaring med å være prosjektleder for mentorordninger i distriktskommunene.

 

http://www.nord-salten.no/no/nordsalten/kan-gjore-mye-godt-med-liten-innsats.53158

 

Ta kontakt med Hamarøy Frivilligsentral for mer informasjon og påmelding.

Telefon: 95 72 00 12

E-post: post@hamaroy.frivilligsentral.no

 

 

2019 © Hamarøy frivilligsentral