Nye Hamarøy for frivilligheten!

Alle lag og foreninger inviteres til å være med på å utvikle en lokal frivillighetspolitikk for den nye kommunen 18. mars på Ulvsvåg grendehus.

Nye Hamarøy ønsker å utarbeide en frivillighetsstrategi og har inngått et samarbeid med Frivillighet Norge. Som en del av samarbeidet skal Hamarøy og Tysfjord kommune sammen med Frivillighet Norge gjennomføre en åpen kveldskonferanse på Ulvsvåg grendehus med foreningslivet i kommunene 18. mars klokken 18.00. Her er alle typer foreninger hjertelig velkommen til å gi innspill til frivillighetsstrategien, denne skal handle om hvordan den nye kommunen kan legge til rette for at frivilligheten får gode rammer og vilkår for å drive med sine aktiviteter. Dette kan være med på å legge et godt grunnlag for samarbeid i den nye kommunen.

Tema for kveldskonferansen er; samspill og samarbeid mellom frivillige foreninger og kommunen. Her vil Bjørn Lindstad fra Frivillighet Norge blant annet snakke om frivillighetens rolle og medvirkning for utviklingen av lokalsamfunnet og verdien av samarbeid mellom foreninger og med kommunen. I tillegg blir det gjennomført en kafédialog der foreningene kan komme med innspill til kommunens frivillighetsstrategi. 


Alle frivillige og ulike typer lag og foreninger er velkommen!

Tid: 18. mars klokken 18.00

Sted: Ulvsvåg grendehus

Send gjerne påmelding til Hamarøy Frivilligsentral innen 15. mars

E-post: post@hamaroy.frivilligsentral.no

Telefon: 95720012

Eller her:


Påmelding til konferanse

Send


2019 © Hamarøy frivilligsentral