Nytt styre på plass i frivilligsentralen

Torsdag 12. september ble første møtet med det nye styret avholdt.

Under årsmøtet ble det avgjort at styrets sammensetning skulle endres noe. Dette innebærer at det nå er fire frivillige representanter i styret og at disse har to faste vararepresentanter. I tillegg hadde valgkomiteen også rekruttert frivillige styremedlemmer fra Storjord og Drag, slik at styret representerer hele den nye kommunen. Styret ønsker å legge til rette for godt samarbeid innenfor det frivillige i nye Hamarøy, og representantene er på plass i forkant av sammenslåingen. 

Styret består av syv representanter. Fire frivillige representanter velges på årsmøtet. Hamarøy kommune har to representanter, en politisk og en administrativ. Det skal også være representasjon fra ungdomsrådet. Styret skal ha kjønnsrepresentasjon, være spredt over ulike aldersgrupper, representere ulike geografiske områder i kommunen, slik skal det gjenspeile de ressurser og behov som er i lokalsamfunnet. 

Frivillige representanter i styret 2019: Styreleder Ann-Jorun Winther, Sørkil - Kjell Fredriksen, Skutvik - Beathe Tennes, Storjord - Elena Junie Paulsen, Drag.

Faste vararepresentanter: Anne-Line Edvardsen, Drag og Fred-Eddy Dahlberg, Tranøy.

Hamarøy kommune: Hilde Fredheim, Oppeid og Per Grunnvoll, Ulvsvåg. 

Styret og daglig leder takker tidligere frivillig representant Tor Valle, for god innsats siden 2015! 

2019 © Hamarøy frivilligsentral