Oppstart av mentorprogrammet "Ny i Hamarøy"

Hamarøy Frivilligsentral skal kjøre en ny runde med mentorprogrammet "Ny i Hamarøy" i 2017 og søker derfor etter frivillige i lokalbefolkningen som kan tenke seg å delta.

  

Hamarøy Frivilligsentral skal snart starte opp en ny runde med mentorprogrammet "Ny i Hamarøy" og søker derfor etter frivillige i lokalbefolkningen som kan tenke seg å delta.

I et mentorprogram kobles en mentor som kjenner Norge godt, med en mentorpartner som er ny i landet. Det er en praktisk læringsmetode der begge parter skal lære noe nytt. 

Mentorprogrammet "Ny i Hamarøy" henvender seg til alle innvandrere, uansett innvandringsårsak eller kjønn og alle innbyggere som kan tenke seg å bidra med noe positivt i nærmiljøet. Ordningen går ut på å etablere likeverdige mentorrelasjoner mellom nye og gamle hamarøyværinger, det vil si frivillige etablerte innbyggere og relativt nylig tilflyttede innvandrere. Mentorparene skal gjennom kontinuerlig samarbeid lære om hverandres kultur og tradisjoner, noe som igjen skal resultere i at hver enkelt innvandrer gjennom sosial inkludering får styrket sine muligheter for et godt liv på Hamarøy.

Programmet gjennomføres som et sosialt tiltak, og innebærer at deltakerne forplikter seg til og møtes én til to timer - én gang i måneden fra oppstart til avslutning. Programmet starter opp i slutten av februar og ender i september. Omtrent annenhver måned vil møtene foregå gjennom en felles aktivitet i regi av Frivilligsentralen.  

Her er det altså gode muligheter for å bidra med noe verdifullt i lokalsamfunnet, samtidig som man har det hyggelig! Det er bare å ta kontakt med Frivilligsentralen for spørsmål eller om man vil melde seg til årets program, eller send inn søknadsskjema her: 

2019 © Hamarøy frivilligsentral