Rydd ei strand!

Det er enkelt å bidra til strandrydding i nærmiljøet, se her for mer informasjon.

Det er enkelt å bidra til strandrydding i nærmiljøet, ta kontakt med nærmeste miljøtorg - på Oppeid er åpningstidene mandager fra 12.00 til 19.00 og lørdager 10.00 til 14.00 (utenom helligdager), på Tømmernes torsdager fra 13.00 til 18.00 og lørdager 10.00 til 14.00 (utenom helligdager).

På miljøtorget registrerer du inn hvilken strand du vil rydde og får utdelt strandryddesekker. Etter rydding setter du sekkene på nærmeste kjørbare vei og melder fra til Iris Salten på telefon 755 07 55 eller e-post kundesenter@iris-salten.no.

Det er også mulig å avtale med Iris på forhånd dersom det er ønskelig å rydde i områder der det ikke er kjørbar vei, se mer informasjon her:

https://www.iris-salten.no/slik-rydder-du-en-strand/category1388.html

God tur!

2019 © Hamarøy frivilligsentral