Søk om prosjektmidler hos Nordland fylkeskommune

Fylkeskommunen har flere tilskuddsordninger med søknadsfrist 1. februar.

Lag og foreninger kan søke på ulike tilskuddsordninger, som blant annet folkehelsetiltak og friluftlivstiltak, samt andre ordninger med en eller flere søknadsfrister gjennom året. 

Se her: 

https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/tilskudd/lag-og-foreninger/

Ta gjerne kontakt med frivilligsentralen for å drøfte prosjektideer og se på utforming av søknad.

2019 © Hamarøy frivilligsentral