Søk om tilskudd hos Bufdir

Det er åpent for å søke om tilskudd fra Bufdir, med frist 10. desember.

Alle lag og foreninger som arrangerer tilbud for barn og unge oppfordres til å se nærmere på ordningen, her finnes det midler til å få realisert ulike tiltak og prosjekter. Ta gjerne kontakt med frivilligsentralen for tips og råd i søknadsprosessen.

Se her: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

2019 © Hamarøy frivilligsentral