Søknadsmuligheter for prosjektmidler mot sommeren

Frivillige lag og foreninger har mange muligheter for å søke om midler, her er noen.

https://www.bykreditt.no/

prioriterer tiltak innenfor innsatsområdene, friluftsliv og folkehelse, sosial inkludering, kultur og kunnskapsformidling - innen 6. juni!

 http://www.stiftelsen-uni.no/- støtter allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern. Løpende frist. 

https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/om-oss/samfunnsansvar/- løpende frist. Støtter tiltak innenfor

- Arena
-Innovasjon
-Ungdom
-Lokalsamfunn
-Kunnskap 

https://kulturminnefondet.no/soknad/  - bevaring av kulturminner. Løpende frist. 

https://www.eckbos-legat.no/ - flere formål. Løpende frist. 

https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/tilskudd/trafikksikkerhet-prosjektmidler - løpende frist. 

2019 © Hamarøy frivilligsentral