Torsdager på biblioteket!

Hamarøy Frivilligsentral og Hamarøy kommune inviterer til idédugnad for å fylle torsdagskveldene på biblioteket med aktiviteter og skape en møteplass, så her behøves det hjelp av lokale krefter!

Hamarøy Frivilligsentral og Hamarøy kommune ønsker å etablere en møteplass på torsdagskvelder på biblioteket, og trenger hjelp av lokale krefter for å fylle denne med aktiviteter. Tanken er at vi kan ha ulike temaer eller aktiviteter hver torsdag, slik håper vi å treffe alle de forskjellige målgruppene som befinner seg i Hamarøy.  Dette kan være en mulighet for ditt lag eller din forening til å komme og vise hva dere holder på med, i tillegg til å være en arena for å potensielt rekruttere nye medlemmer.

Det er meningen at dette skal foregå mellom klokken 18.00 og 20.00 på torsdagskvelder og skal fungere som en møteplass, derfor er det ikke nødvendig med aktivitet mer enn en halvtimes tid hver gang - dette vil selvfølgelig variere ut fra hvem som arrangerer og hva som skjer, men kan være et greit utgangspunkt.

Vi inviterer til idédugnad torsdag 31. august, og absolutt alle er velkommen! Vi ønsker innspill og forslag til mulige temaer og aktiviteter, og håper vi kan legge en plan for torsdagene utover høsten. Alle kan bidra med noe!

Tid: Klokken 18.00 torsdag 31. august

Sted: Hamarøy bibliotek

Velkommen!

PS!  Første ordinære torsdagskveld på biblioteket, 7. september, vil vi gi lokale politikere muligheten til å drive litt nasjonal valgkampanje, samtidig som vi ser nærmere på valget  2017.

  

2019 © Hamarøy frivilligsentral