Klubbens styrearbeid

Nordland Idrettskrets kommer til Hamarøy tirsdag 26. november med kurset "Klubbens styrearbeid" og alle er velkommen til å delta.

Kurset er i utgangspunktet rettet mot idrettslag og en del vil være idrettspesifikk, mens andre deler vil være overførbare og mange andre frivillige organisasjoner vil også kunne dra nytte av det:

  • Styrets ansvar og lovpålagte oppgaver
  • Økonomistyring
  • Klubbutvikling - utviklingsarbeid i idrettslaget
  • Tilskuddsordninger
  • Møteledelse
  • Styret som team

Dette er en unik mulighet for å få god kunnskap om hvordan man kan drive laget eller foreningen på best mulig måte. Kurset gir en grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, samt hva det vil si å være tillitsvalgt i en frivillig organisasjon. Deltakerne blir kjent med de viktigste lovene og reglene som laget må forholde seg til, og man får tips om gode verktøy for styrearbeidet. For øvrig er det alltid nyttig å komme sammen med andre lag, foreninger og aktiviteter på tvers for å lære av hverandre.

Kursholder: Kjell Rambøl, Ballangen/Nordland Idrettskrets

Tid: Tirsdag 26. november 18.00 - 22.00

Sted: Skogheim på Oppeid

Det blir enkel servering. Tilbudet er gratis.

Velkommen!

Påmelding innen 20. november:

Dersom du tilhører en organisasjon
Send

2019 © Hamarøy frivilligsentral