Kan du bidra? Trenger du hjelp?

Situasjonen med spredning av koronaviruset endrer seg raskt, og det kan bli behov for flere hender og at både privatpersoner og kommunen vil trenge at frivillige stiller opp. Innbyggere som er i risikogruppen, sitter i karantene eller isolasjon og trenger hjelp, oppfordres til å ta kontakt.

Nyheter

Hva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Ingen kommende hendelser

Aktiviteter og informasjon

Her finner du litt informasjon om det vi driver med på sentralen. Klikk for mer info.

Vil du bli aktivitetsvenn for en person som bor på sykehjemmet? Frivilligsentralen samarbeider med bygdeheimen og Nasjonalforeningen for folkehelsen om å gi et aktivitetsvennstilbud i Hamarøy.

Les mer

Frivilligsentralen oppfordrer mennesker i lokalsamfunnet til å melde seg til besøkstjensten, vi formidler kontakt mellom besøksverter og -venner.

Les mer

På BUA Hamarøy kan alle låne tur- og fritidssutstyr gratis.

Les mer

Hvorfor er Hábmer/Hamarøy det beste stedet å bo? Det ønsker lokale ildsjeler som står bak initiativet å sette ord på – og de trenger din hjelp til å gjøre det!

Les mer

Hamarøy kommune - Hábmera suokhan har et mangfoldig organisasjonsliv og mange ildsjeler som engasjerer seg i sitt nærmiljø og for sine hjertesaker. Frivillighetsprisen deles ut årlig til en person, lokal forening eller gruppe som har gjort en innsats til beste for sine medmennesker og sitt lokalsamfunn i Hábmer.

Les mer

Annet hvert år arrangeres det kulturfestival i Hamarøy, og frivillige er velkommen til å være med!

Les mer

Dersom situasjonen med spredning av koronaviruset utarter seg, kan det bli behov for flere hender og at både privatpersoner og kommunen vil trenge at frivillige stiller opp.

Les mer

Mihá kulturfest / Mihá kultuvrraávvudallam er et samarbeid mellom Árran, Hamsunsenteret, kulturskolen, kommunen og frivilligsentralen. Idéen med festivalen er å forene tankene bak Mihá-konserten og Vi e her/mij lip dáppe-prosjektet: Vi er stolte av det mangfoldet av folk, historier og kulturuttrykk som finnes her!

Les mer

Tilskuddsportalen er gratis for lag og foreninger i Hamarøy, og gir en oppdatert oversikt over alle tilskuddsordninger som tilbys norske organisasjoner.

Les mer

For alle som ønsker å komme seg ut i frisk luft i rolig tempo. Bli med på tur!

Les mer

Innbyggere som er i risikogruppen i forbindelse med spredning av koronaviruset, sitter i karantene eller isolasjon, eller bare trenger noen å snakke med - kan få hjelp gjennom frivilligsentralen.

Les mer

"Ti på topp" er et opplegg som gjør det enkelt for store og små å komme seg ut på tur!

Les mer

Bli frivillig

Vi trenger deg som frivillig og alle kan bidra med noe. Si fra her hvis du vil være frivillig, så tar vi kontakt og finner sammen med deg noe du har lyst til å være med på.

Frivillighetsstrategi

Frivillighetsstrategien for Hábmer - Hamarøy ble vedtatt i kommunestyret 10. september 2020. Strategien skal være et fundament for forutsigbart og konstruktivt samspill mellom kommunen og frivilligheten, der kommunen bidrar som støttespiller og tilrettelegger for en variert og levende frivillighet. Gjennom samarbeid skal det legges til rette for mangfoldige, levende og attraktive lokalsamfunn i hele Hábmer.

Om oss

Alle har noe å gi og alle trenger en hånd. Vi brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet. Ta kontakt eller kom innom for en prat om hva vi kan gjøre for deg og hva du kan gjøre for andre.

Sosiale media

2021 © Hamarøy Frivilligsentral