Lokalutvalg og velforeninger

Frivilligsentralen forsøker å holde en oppdatert oversikt over lag og foreninger i Hamarøy. Det skjer stadig endringer i de ulike styrene, og sentralen mottar informasjon om dette med takk!

Navn

Kontaktperson

E-post

Telefon

Austre Hamarøy Lokalutvalg

Morten Aspaas

morten.aspaas@sbnett.no

47320893

Buvåg Lokalutvalg og Vesterbygda Grendehus

Elisabeth Frantzen Stein Normann

elisabeth.frantzen@gmail.com
 steieno@online.no

95249199  93413131

Drag Dugnad

Linda Sandnes

lindamari.ts@gmail.com

97144475

Finnøy Grendelag

Ann Merethe Nilsen

post@overas-gard.no

90579190

Helland Vel

Peggy Skalltje

peggy.skalltje@gmail.com

91180267

Liland & omegn velforening

Eirik Stensland

eas123@online.no

90734429

Mellombygda Lokalutvalg

Marit Pedersen

mape5@online.no

90121180

Sagfjord Lokalutvalg

Freddy Wist

freddywist@yahoo.no

-

Skogholt Grendeklubb

Anita Solheim/

Anne Grete Amundsen


95764750/

90766677

Skutvik Velforening

Bente Kristiansen

skutvikvel@hotmail.com

99502446

Sørkil Velforening

Svein Skarvik

svein.per1005@hotmail.com

90733988

Tranøy båt- og velforening

Fred-Eddy Dahlberg

frededdydahlberg@gmail.com

47394616

Tømmerneset Velforening

Elin Solberg

tommerneset.velforening@gmail.com

95274105Flere dokumenter

Frivillighetsstrategi i Hamarøy

Frivillighetsstrategien for Hábmer - Hamarøy ble vedtatt i kommunestyret 10. september 2020. Strategien skal være et fundament for forutsigbart og konstruktivt samspill mellom kommunen og frivilligheten, der kommunen bidrar som støttespiller og tilrettelegger for en variert og levende frivillighet. Gjennom samarbeid skal det legges til rette for mangfoldige, levende og attraktive lokalsamfunn i hele Hábmer.

Hamarøy Frivilligsentral

Vedtekter

Hamarøy Frivilligsentral

Om oss

Bli frivillig

Vi ønsker flere frivillige ved sentralen og her kan du melde din interesse.

Styret

Styret i Hamarøy Frivilligsentral består av representanter fra det frivillige og kommunen.

Idrett og friluftsliv

Frivilligsentralen forsøker å holde en oppdatert oversikt over lag og foreninger i Hamarøy. Det skjer stadig endringer i de ulike styrene, og sentralen mottar informasjon om dette med takk!

Pensjonist- og sanitetsforeninger

Frivilligsentralen forsøker å holde en oppdatert oversikt over lag og foreninger i Hamarøy. Det skjer stadig endringer i de ulike styrene, og sentralen mottar informasjon om dette med takk!

Båtforeninger

Frivilligsentralen forsøker å holde en oppdatert oversikt over lag og foreninger i Hamarøy. Det skjer stadig endringer i de ulike styrene, og sentralen mottar informasjon om dette med takk!

Grunneierlag

Frivilligsentralen forsøker å holde en oppdatert oversikt over lag og foreninger i Hamarøy. Det skjer stadig endringer i de ulike styrene, og sentralen mottar informasjon om dette med takk!

Diverse - kultur og aktivitet

Frivilligsentralen forsøker å holde en oppdatert oversikt over lag og foreninger i Hamarøy. Det skjer stadig endringer i de ulike styrene, og sentralen mottar informasjon om dette med takk!

Taushetserklæring

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert taushetserklæring.

Sosiale media

2021 © Hamarøy Frivilligsentral