Mihá kulturfest/Mihá kultuvrraávvudallam

Mihá kulturfest / Mihá kultuvrraávvudallam er et samarbeid mellom Árran, Hamsunsenteret, kulturskolen, kommunen og frivilligsentralen. Idéen med festivalen er å forene tankene bak Mihá-konserten og Vi e her/mij lip dáppe-prosjektet: Vi er stolte av det mangfoldet av folk, historier og kulturuttrykk som finnes her!

Aldersgruppe: For alle

2021: Programmet i år er begrenset på grunn av Covid-19-pandemien, men det blir likevel gjennomført noen flotte kulturarrangementer mellom 23. og 27. mars!

Vi skulle så gjerne invitert alle til å bidra til årets Mihá kulturfest / Mihá kultuvrraávvudallam, men da Covid-19 fortsatt hersker og vi er nødt til å begrense all sosial kontakt, må vi nedskalere programmet og gjennomføre mye digitalt. Vi håper i alle fall at det kan være til glede for mange og alle er velkommen! 

Program: 

Tirsdag 23. mars

15.00: Åpningskonsert - dans og duodjeutstilling med elever fra kulturskolen på Árran 

Onsdag 24. mars

09.00: En takkejoik til Gud - Lulesamisk joik og joiketradisjoner. Foredrag av Mikkel Eskil Mikkelsen (på samisk) - digitalt

10.00: Kan joik være bra for helsa?  Foredrag av Soile Päivikki Hämäläinen ) på norsk - digitalt

11.00: Den lulesamiske salmetradisjonen - aktuell i vår tid?  Foredrag av Ragnhild Strauman (på norsk) - digitalt

12.00: En takkejoik til Gud - Lulesamisk joik og joiketradisjoner. Foredrag av Mikkel Eskil Mikkelsen (på norsk) - digitalt

Fredag 26. mars

12.00: Doajvvo - Håp. Konsertforestilling med Ronja Katrin Larsen på Árran. NB! Kun for 7. klassinger i Hábmer-Hamarøy

18.00: UKM (Ungdommens kulturmønstring) på Hamsunsenteret, Æventyrsalen

19.00: Doajvvo - Håp. Konsertforestilling med Ronja Katrin Larsen på Kjøpsvik bibliotek

Lørdag 27. mars

15.00: Doajvvo - Håp. Konsertforestilling med Ronja Katrin Larsen på Hamsunsenteret, Æventyrsalen

Mer informasjon om arrangementene på kulturfestens facebookside.

Alle arrangementer ivaretar alle smittevernhensyn. På de fysiske arrangementene bes publikummere om å huske å holde god avstand, være nøye med håndhygiene og at alle med de minste sykdomssymptomer holder seg hjemme. 

Mihá kulturfest / Mihá kultuvrraávvudallam  er et samarbeid mellom Árran, Hamsunsenteret, kulturskolen, kommunen og frivilligsentralen. Idéen med festivalen er å forene tankene bak Mihá-konserten og Vi e her/mij lip dáppe-prosjektet: Vi er stolte av det mangfoldet av folk, historier og kulturuttrykk som finnes her, og dette vil vi vie en langhelg til å vise fram og feire – det være seg konserter, fortelling, utstilling, forestilling, foredrag eller annet. Også i år blir dette veldig begrenset på grunn av koronapandemien, men vi håper at mange vil være med på det som skjer!


Sosiale media

2021 © Hamarøy Frivilligsentral