Styret

Styret i Hamarøy Frivilligsentral består av representanter fra det frivillige og kommunen.

Styrerepresentant

Vararepresentanter  

Styreleder Ann-Jorun Winther


  • Fred-Eddy Dahlberg
  • Anne-Line Edvardsen

Styremedlem Kjell Fredriksen

Styremedlem Beathe Tennes

Styremedlem Elena Junie Paulsen

Administrativ representant Hilde Fredheim

Eirin Hermansen

Politisk representant Per Grunnvoll

Ketil Bordewich

2019 © Hamarøy frivilligsentral