#Mihá - bli med som frivillig!

Bli med som frivillig på solidaritetskonserten og kulturmønstringen #Mihá - lørdag 3. mars. Fokus er på glede og stolthet!

#Mihá står for stolthet, og det er dette som ligger til grunn for kulturmønstringen som skal finne sted lørdag 3. mars i Hamarøyhallen. Gjennom et felles musikalsk løft skal det skapes samhold og solidaritet i et samfunn som har opplevd store omveltninger de siste par årene. Gjennom #Mihá åpnes det opp for engasjement fra alle som ønsker det, slik kan man bidra til å vise stolthet over den åpenhet og styrke som er vist av mange mennesker i lokalsamfunnet. Stolthets- og solidaritetskonserten skal representere glede, hjertevarme og en tro på fremtiden der åpenhet er grunnleggende, der alle blir lyttet til.

Árran lulesamisk senter er prosjekteier, men det er mange samarbeidspartnere og arrangementet baserer seg i stor grad på dugnad, og eventuelt overskudd vil i så fall gå tilbake for å komme saken videre til gode. Det kommer en rekke ulike artister og konserten vil ha et innholdsrikt og spennende program.

Fokus er på glede og stolthet!

Se nettside: https://www.miha.no/ 

#Mihá skal være et rusfritt arrangement og til glede for mennesker i alle aldre. Alle som ønsker det, er varmt velkommen til å ta del i begivenheten ved å være frivillig.  

Det er behov for frivillige til:

  • Opp- og nedrigg av lokaler (blant annet bygging av scene, legging av parkett og matter, oppsett av telt, bord og stoler, bærehjelp for lydteam, pynting av lokalet, rydding og demontering)
  • Servering (kafé under arrangement og matlaging/servering til artister og frivillige) 
  • Vakter som rydder og holder oversikt over lokalet under arrangementet
  • Parkeringsvakter
  • Billettsalg
  • Sjåfører

Flere av disse oppgavene vil ikke bare være under selve arrangementet, men også i for- og etterkant. Ved kontakt finner vi ut hvilke tidspunkter og oppgaver som passer den enkelte.

Frivillige må ikke betale inngangsbillett til arrangementet.

Registreringsskjema:

2019 © Hamarøy frivilligsentral