NRK TV-aksjonen 2019

Søndag 20. oktober kan du være med på å gå årets viktigste søndagstur! Meld deg som bøssebærer i Hamarøy.

Årets TV-aksjon nærmer seg! NRK arrangerer som vanlig et samarbeid med det norske folk om en landsomfattende innsamlingsaksjon til et godt formål. I år går hjelpen til hjelpeorganisasjonen Care og deres arbeid for å at fattige kvinner i noen av verdens mest sårbare områder skal få tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og gjøre sin stemme hørt i samfunnet.

I Hamarøy går startskuddet for bøssebærerne klokken 12.00. For å nå målsettingen om at alle husstander skal få besøk av en bøssebærer, trenger vi hjelp av nettopp deg! 

Rodene i Hamarøy:

  • Skutvik, Ness til Hamsund
  • Oppeid med Buvåg
  • Nordbygda fra Vassmyra til Tranøy
  • Ulvsvåg med Kaldvågen og Nordkil
  • Sagfjord med Tømmernes og Finnøy


Meld deg her: https://blimed.no/ 

Eller direkte til frivilligsentralen. Velkommen som bøssebærer!

Ellers er det selvfølgelig all mulighet til å gjøre mer ut av TV-aksjon i form av for eksempel flaskeinnsamlinger, basarer, kakelotterier etc., og slik støtte saken ytterligere. Ta gjerne kontakt for spørsmål angående TV-aksjonen.2019 © Hamarøy frivilligsentral