TV-aksjonen 2017

Bli med på årets TV-aksjon!

Årets TV-aksjon nærmer seg, og det er behov for bøssebærere over hele kommunen. Dette er et årlig arrangement der NRK samarbeider med det norske folk om en landsomfattende innsamlingsaksjon til et godt formål. I år går hjelpen til UNICEF, som er verdens største hjelpeorganisasjon, og deres arbeid for å gi skolegang og håp til barn der krigen raser. 

I Hamarøy går startskuddet for aksjonen klokken 12.00 søndag 22. oktober. Kommunen er delt inn i fem ulike roder som avgrenser området for den enkelte bøssebærer og sjåfør. Det vil bli ut- og innlevering av bøsser på avtalt sted på hver rode. Målet er at alle husstander i Hamarøy skal få besøk av en bøssebærer!

Bli med på årets viktigste søndagstur - 

meld deg som bøssebærer her: http://blimed.no/

eller ta kontakt med Hamarøy Frivilligsentral. 

Vi håper også at det lokale næringslivet er med å støtte aksjonen i år, det er mulig å gi bidrag allerede nå: 

https://giverstafett.no/nordland/hamaroy - trykk "Gi nå!".

Ellers er det mulighet for alle som ønsker det, å gjøre mer ut av TV-aksjonen. Det kan være flaskeinnsamlinger, basarer, kakelotterier etc., ta gjerne kontakt for spørsmål. 

Visste du at:

  • 24 millioner barn verden over ikke får skolegang på grunn av krig og konflikt?
  • Utdanning er et av UNICEFs viktigste arbeidsområder, både i krig og i fred?
  • Barn som ikke er på skolen står i større fare for å bli utnyttet og utsatt for overgrep og misbruk?
  • Utdanning i kriser er særdeles underfinansiert, og mindre enn to prosent av de humanitære budsjettene går til utdanning?
  • I Syria er 7000 skoler ødelagt, skadet eller brukt som tilfluktssted?
  • I Sør-Sudan er det kun 27 prosent av befolkningen over 15 år som kan lese?
  • I Pakistan står 60 prosent av jenter i skolealder uten skolegang?
2019 © Hamarøy frivilligsentral