Frivillige til ungdomskonferanse

DSJ og Jasska/Trygg skal arrangere en ungdomskonferanse i Hamarøyhallen 29. mars, kunne du tenke deg å bidra?

Delprosjekt 5, "Tillitsbygging", ved Árran, i prosjekt Jasska/Trygg skal i samarbeid med DSJ arrangere en ungdomskonferanse 29 mars i Hamarøyhallen på dagtid. Målgruppen er alle ungdomsskoleelever og videregående skole elever i Tysfjord og Hamarøy.

Tema for dagen er seksualitet og grensesetting, og hvordan leve videre med krenkelser.

I den forbindelse trenger vi noen til frivillige krefter til å hjelpe til med lunsj og annet forefallende arbeid.

Det blir en spennende dag, med et spennende program, med forelesere som Helsesista og Sven Utsi m/flere, og noen musikalske innslag.

Noe du kunne tenke deg å være med på?

Ta kontakt med Hamarøy Frivilligsentral eller Elena Paulsen på telefon 90184744  eller e-post elena.paulsen@gmail.com

Velkommen som frivillig!

2019 © Hamarøy frivilligsentral