Handling og praktiske gjøremål

Dersom situasjonen med spredning av koronaviruset utarter seg, kan det bli behov for flere hender og at både privatpersoner og kommunen vil trenge at frivillige stiller opp.

Det er vanskelig å forutsi hvordan situasjonen vil utvikle seg i kommunen vår. Spesielt eldre og andre personer i risikogruppen kan få behov for hjelp til handling, henting av medisiner, snømåking, vedbæring og lignende. 

Flere dagligvarebutikker i kommunen er behjelpelige med utkjøring av varer og tilrettelegging for handling, men det kan hende at stor etterspørsel vil redusere kapasiteten. Det kan også være at det oppstår andre behov for praktisk hjelp.  

Kommunen samarbeider med Sanitetsforeningens omsorgsgruppe og Hamarøy Røde Kors om beredskap, i tillegg kan det bli behov for at flere blant lokalbefolkningen som selv er utenfor risikogruppen stiller opp og bidrar innenfor de restriksjonene og retningslinjene som gjelder. 

Det oppfordres til at de som kan tenke seg til å bidra melder seg på skjemaet på forsiden, slik at vi har flere hender å spille på om vi skulle få en situasjon der dette vil kreves.

Oppdatert informasjon og nyheter finner man blant annet på Hamarøy kommunes nettsider og Folkehelseinstituttet

De som melder seg som frivillig blir registrert og vil bli kontaktet ved behov. 

Sosiale media

2021 © Hamarøy Frivilligsentral