Båtforeninger

Frivilligsentralen forsøker å holde en oppdatert oversikt over lag og foreninger i Hamarøy. Det skjer stadig endringer i de ulike styrene, og sentralen mottar informasjon om dette med takk!

Navn

Kontaktperson

E-post

Telefon

Buvåg båtforening

Stein Normann

steieno@online.no

75772096

Drag båtforening
Finnøy båtforening

Fred AndersenKorsnes båtforening

Ann Ashild Hansen

ann.aashild.hansen@gmail.com

91683310

Ness båtforening

Ragnar Jullum

ragnar.jullum@nordsaltenkraft.no

41423990

Orvika båtforening

Harald Kaspersen


97542710

Presteid båtforening

Trond Berntzen


91583692

Sagfjorden båtforening

Dagfinn Aasjord

daasjord@online.no

95551067

Skutvik båtforening

Bård Marthinussen

sbf@8290skutvik.no

95137360

Storjord og omegn båtforening

Leif Harald Olsen

leifharols@gmail.com

97790768

Sørkil båtforening

Sigurd Winther


91634596

Tranøy båt- og velforening

Fred-Eddy Dahlberg

frededdydahlberg@gmail.com

47394616

Ulvsvåg båtforening

Stig Erik Johansen

stig.erik.johansen@gmail.com
 alfkmo@gmail.com

97773680

Flere dokumenter

Frivillighetsstrategi i Hamarøy

Frivillighetsstrategien for Hábmer - Hamarøy ble vedtatt i kommunestyret 10. september 2020. Strategien skal være et fundament for forutsigbart og konstruktivt samspill mellom kommunen og frivilligheten, der kommunen bidrar som støttespiller og tilrettelegger for en variert og levende frivillighet. Gjennom samarbeid skal det legges til rette for mangfoldige, levende og attraktive lokalsamfunn i hele Hábmer.

Hamarøy Frivilligsentral

Vedtekter

Hamarøy Frivilligsentral

Om oss

Bli frivillig

Vi ønsker flere frivillige ved sentralen og her kan du melde din interesse.

Styret

Styret i Hamarøy Frivilligsentral består av representanter fra det frivillige og kommunen.

Lokalutvalg og velforeninger

Frivilligsentralen forsøker å holde en oppdatert oversikt over lag og foreninger i Hamarøy. Det skjer stadig endringer i de ulike styrene, og sentralen mottar informasjon om dette med takk!

Idrett og friluftsliv

Frivilligsentralen forsøker å holde en oppdatert oversikt over lag og foreninger i Hamarøy. Det skjer stadig endringer i de ulike styrene, og sentralen mottar informasjon om dette med takk!

Pensjonist- og sanitetsforeninger

Frivilligsentralen forsøker å holde en oppdatert oversikt over lag og foreninger i Hamarøy. Det skjer stadig endringer i de ulike styrene, og sentralen mottar informasjon om dette med takk!

Grunneierlag

Frivilligsentralen forsøker å holde en oppdatert oversikt over lag og foreninger i Hamarøy. Det skjer stadig endringer i de ulike styrene, og sentralen mottar informasjon om dette med takk!

Diverse - kultur og aktivitet

Frivilligsentralen forsøker å holde en oppdatert oversikt over lag og foreninger i Hamarøy. Det skjer stadig endringer i de ulike styrene, og sentralen mottar informasjon om dette med takk!

Taushetserklæring

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert taushetserklæring.

Sosiale media

2021 © Hamarøy Frivilligsentral